"Trzeba mieć wielkie serce, by kształcić małych ludzi"


W środę 13.10 w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości brali udział Rada Pedagogiczna z Panem Dyrektorem Krzysztofem Jóźwiakiem na czele, pracownicy administracji i obsługi, delegacje klas oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Gozdowo, Pan Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy, Dariusz Śmigielski, ks. Piotr Gątarek a także przedstawiciele Rady Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Pana Dyrektora, który dziękował wszystkim tym, którzy każdego dnia pracują na to, aby uczniowie czuli się w naszej szkole jak najlepiej. Wyrazem szczególnego podziękowania każdego roku są Nagrody Dyrektora wręczane nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Jest to gest uznania wysiłku oraz zaangażowania włożonego w wykonywane obowiązki. W tym roku spośród nauczycieli nagrodzone zostały Panie Katarzyna Chlebowska oraz Wioleta Sych a spośród pracowników niepedagogicznych Panie Maryla Ratkowska oraz Magdalena Kolczyńska. Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie Pana Wójta, który również docenił trudy wykonywanego zawody i specjalną Nagrodę Wójta Gminy Gozdowo wręczył Pani Renacie Skibińskiej. Nagrodzone Panie w kilku słowach podziękowały za dostrzeżenie ich pracy, wysiłku i pasji jaką wkładają w wykonywane obowiązki. Jednocześnie podkreśliły, że to cały zespół pracuje każdego dnia na to jak wygląda szkolna codzienność. 

Swoje życzenia złożył również ksiądz Proboszcz, który na uroczystościach występuje zawsze w dwóch rolach: jako Proboszcz Parafii Bonisław oraz członek Rady Pedagogicznej. 

Oficjalną część uroczystości zakończyły życzenia złożone przez przedstawicieli Rady Rodziców, którzy wręczyli na ręce Pana Dyrektora, Pana Wójta i Pana Przewodniczącego bukiety kwiatów. Nieoficjalna część uroczystości należała do Samorządu Uczniowskiego, który pod kierunkiem Pań Joanny Kikolskiej i Wiolety Sych przygotował krótki apel słowno-muzyczny, podczas którego nie zabrakło słów podziękowań, uznania i życzeń składanych nauczycielom, Panu Dyrektorowi oraz pracownikom administracji i obsługi. Szczególnie wzruszającym elementem był filmik złożony ze zdjęć uczniów, którzy ze względu na pandemię nie mogli być wszyscy na sali ale chcieli podziękować swoim nauczycielom. Apel zakończył występ dwójki niezwykle utalentowanych wokalistów, podczas którego członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz młodzi artyści wręczyli obecnym kartki z życzeniami. 

Wioleta Sych