Nauczyciele pełnią w szkole dyżury w każdy pierwszy pracujący czwartek miesiąca od godziny 16:00 do godziny 17:00. Rodzice mogą wówczas porozmawiać z nauczycielami o postępach w nauce oraz zachowaniu swoich dzieci