Stypendia Wójta Gminy Gozdowo w Szkole Podstawowej w Lelicach

5 października w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Wójta Gminy Gozdowo.
Stypendium otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0. W tej edycji mieliśmy 2 uczennice klasy 8 Maję Lorenc i Amelię Gutowską.
W tym szczególnym dniu towarzyszyli im rodzice, wychowawczyni z członkami rady pedagogicznej  oraz wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor szkoły witając przybyłych gości, radę pedagogiczną i uczniów.
Słowa swe następnie skierował do Stypendystek, gratulując wysokich osiągnięć w nauce i życząc im dalszych sukcesów na ścieżce edukacyjnej.
Do słów tych dołączył się także Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski. Stypendystki podziękowały nauczycielom za wsparcie oraz Panu Wójtowi za wyróżnienie,
zaznaczając jak duże znaczenie ma inwestowanie w edukację.

Jeszcze raz gratulujemy naszym Stypendystką i życzymy dalszych sukcesów w nauce.