Pomagamy Polakom na Litwie i Łotwie. Akcja „Paczka na Kresy” w naszej szkole.

Jedną z form tej pomocy jest cyklicznie organizowana akcja „Paczka na Kresy”, która odbywa się dwa razy w roku przed Świętami Bożego Narodzenia i przed Świętami Wielkanocnymi. W ramach tej akcji wolontariusze przygotowują paczki świąteczne, które następnie wręczają polskim i potrzebującym rodzinom w danym kraju.

Wymaga szczególnego podkreślenia fakt że od wielu lat przygotowanie paczek świątecznych jest możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół, kadry nauczycielskiej i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Dzięki darom zbieranym w szkołach tylko podczas akcji „Paczka na Kresy” Boże Narodzenie 2022 zostało przekazanych ponad tysiąc paczek rodzinom w Litwie, Łotwie i w Ukrainie.  Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy po raz kolejny skłoniły społeczność naszej szkoły do udziału w akcji „Paczka na Kresy”. W czasie trwania zbiórki udało się zgromadzić produkty spożywcze z długim terminem ważności, słodycze, chemię domową, kremy i wiele innych produktów. Zebrane artykuły zostały przekazane Polskiej Fundacji Narodowej.
Najlepszy wynik zbiórki miały klasa III i IV
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.