Natura … – wspólne dobro – wspólna ODPOWIEDZIALNOŚĆ … ?      Wspólnie sprzątamy lasy

 17 dzień kwietnia 2023 roku przyniósł wiele wrażeń ! Okazał się  jednym z tych dni, które na stałe wpisują się w naszą szkolną kronikę wydarzeń … A wszystko za sprawą wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce nie tylko w murach  naszej szkoły   …

Uczniowie klasy V i VII przystąpili do akcji Fundacji Grupy PKP,  Fundacji ORLEN, Macieja Małeckiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej, ORLEN Projekt oraz Fundacji Energop : „Przyjaciele natury, bezpieczni na drodze 2023”. Główną ideą tej akcji jest kształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia nie tylko za ten obecny, ale  i przyszły stan środowiska naturalnego, uwrażliwienie podopiecznych na problemy ekologii oraz podkreślenie wagi wspólnie podejmowanych działań na rzecz ochrony otaczającej nas przyrody. Tym bardziej, że stanowi ona nasze dziedzictwo – dobro, które to właśnie my przekażemy pod opiekę przyszłym pokoleniom.

Uczestnicy akcji w poniedziałkowy poranek zostali powitani przez  Wójta Gminy Gozdowo – Pana Dariusza Kalkowskiego, który wspólnie z Dyrektorem Szkoły  Panem Krzysztofem Jóźwiakiem  
 w obecności Kierownika GZGK w Gozdowie Pana Patryka Karolkowskiego  w kilku zdaniach podkreślił wagę podejmowanych ekologicznych działań. Pan Wójt skierował ciepłe słowa w stronę koordynatorów zaplanowanych działań Pana Posła Macieja Małeckiego oraz przedstawicieli  Fundacji Orlen, Spółki Orlen Projekt, Fundacji Energop,  podziękował za wszelkie inicjatywy zmierzające ku ochronie dóbr natury, a także inicjatywy zrealizowane na terenie Gminy Gozdowo. Podziękowanie skierowano także do wolontariuszek Fundacji Orlen, które przybyły wspierać uczniów w tej akcji.   Słowa pełne otuchy i motywacji popłynęły ku uczniom oraz ich opiekunom, mobilizując uczestników akcji do intensywnej – ekologicznej pracy.

Tym bardziej uczniowie wraz ze swoimi opiekunami i koordynatorami ruszyli z nadzieją na pomoc naturze! Trzeba przyznać, że zarówno piątoklasiści jak i siódmoklasiści z zaangażowaniem
i przejęciem sprzątali wyznaczone tego dnia tereny. Zachowując wszelkie środki ostrożności, starali się oczyścić okoliczne lasy i tereny zieleni z wyrzucanych i pozostawianych śmieci. Puste worki z biegiem czasu stawały się wypełnione, co w uczestnikach bez względu na ich wiek wzbudziło nutę refleksji. Lasy skrywały wiele tajemnic. I jak się okazało to środowisko naturalne – dom zarówno dla zwierząt jak i wszelakiej roślinności - zdaje się tracić swój kolor i blask Wszelkie odcienie zieleni przyćmiewa szarość, czerń i plastik. Zacierając granicę między tym, co naturalne a sztuczne …

W akcję sprzątania włączył się jeden z pracowników Nadleśnictwa, Pan Jacek Popławski, który wspierał podejmowane działania przez poszczególne grupy zadaniowe.

Podsumowanie akcji odbyło się w godzinach popołudniowych, w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach. Tam na wszystkich uczestników ekologicznej akcji czekało wiele atrakcji. Gry i zabawy terenowe, sesje zdjęciowe z maskotką akcji oraz wspólnie spędzony czas w gronie rówieśników, to tylko niektóre z przygód, które tego dnia zaskoczyły tak wielu z nas. Miłą niespodzianką okazały się drobne upominki wręczane przez  Pana Posła Macieja Małeckiego przy współudziale przedstawicieli Fundacji  Orlen Projekt, Fundacji Grupy PKP  każdemu z obecnych tego dnia na ekologicznym posterunku.

Z uśmiechami na twarzach pożegnaliśmy organizatorów oraz innych uczestników akcji. W drodze powrotnej szkolny autobus wypełniał gwar. Nikt jednak nie odczuwał zmęczenia. Rozmowom, dyskusjom, zdawanym relacjom nie było końca.  Dlatego też z całą pewnością śmiało można na koniec dodać, że cel główny akcji został wykonany a misja – wypełniona. Oczyszczono nie tylko pobliskie obszary zieleni, ale nade wszystko – rozpalono ekologiczną iskrę, która swoją siłą i blaskiem zwróciła uwagę na to, co tak ważne, tak istotne, będące tuż obok, na wyciągnięcie ręki - naturę, której to my jesteśmy integralną częścią.

 

Akcja Sprzątamy Lasy -Video relacja