Otwarcie mobilnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Lelicach


Zielone światło … Czwartkowy poranek przyniósł wiele niespodzianek … Najważniejszą z nich był długo wyczekiwany moment, szczególnie w uczniowskim gronie, otwarcia mobilnego miasteczka ruchu drogowego …

Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami zebrali się się na szkolnym boisku, aby wziąć udział w uroczystej inauguracji mobilnego miasteczka. Społeczność szkolną przywitał dyrektor szkoły Pan Krzysztof Jóźwiak, który w słowach wstępu podkreślił przeznaczenie i cel mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Szczególnie zwrócił uwagę na usytuowanie naszej szkoły przy drodze wojewódzkiej, która wymaga permanentnej czujności i ostrożności każdego z uczestników ruchu drogowego. Zauważył także, że wszelkie podejmowane profilaktyczne kroki służą zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły. Do tych słów dołączył się także obecny z nami tego dnia Pan Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski. Wyraził radość z podejmowanych wszelkich inicjatyw, które mają na uwadze dobro dziecka. Wyraził nadzieję na to, że kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze rozbudzi wagę bezpieczeństwa na drodze. Przemówienia zakończyła doniosła chwila. Doniosły moment uroczystego przecięcia wstęgi  Dokonali tego :  Wójt Gminy Dariusz Kalkowski, Dyrektor Szkoły Krzysztof Jóźwiak, Ksiądz Proboszcz Piotr Gątarek,

szkolny koordynator projektu Anna Mańkowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Amela Gutowska.

Pan Wójt Gminy, Pan Dyrektor oraz Proboszcz Parafii Bonisław mając na uwadze ważną rolę budowania poczucia bezpieczeństwa na drogach, sami wyruszyli w trasę wiedzioną szlakiem mobilnego miasteczka. Dzielnie sobie z tym zadaniem radząc, czego najlepszym dowodem były gromkie brawa dla odważnych pionierów – bezpiecznego i świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Swoich sił spróbowali uczniowie. Dzielnie i z zapałem wybrani reprezentanci poszczególnych klas pokonywali próbną trasę rowerem. Słowa płynące z ust szkolnego koordynatora  projektu, Pani Anny Mańkowskiej ukierunkowane były na świadomość edukacyjną wśród podopiecznych, którą powinno się budować od najmłodszych lat. To właśnie dzięki niej o wiele łatwiej będzie przygotować uczniów do racjonalnego korzystania z dróg publicznych.

Warto podkreślić, że zaletą tworzenia mobilnego miasteczka ruchu drogowego jest to, że mogą być wykorzystane w pomieszczeniach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale) i otwartych (boiska szkolne, place szkolne betonowe, asfaltowe, trawiaste) co nie wymaga budowy stacjonarnych miasteczek. Mobilne miasteczko ruchu drogowego to kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze i motorowerze. W skład zestawu wchodzą takie elementy miasteczka ruchu drogowego jak: mini znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz maty antypoślizgowe (drogi, ścieżki rowerowe, ronda). Wszystkie produkty zgodne są z ogólnymi dyrektywami odnośnie bezpieczeństwa.

Ważne by nadmienić, że na mobilnym miasteczku drogowym przeprowadza się praktyczną naukę chodzenia po drogach oraz jazdy na rowerze, a także organizuje się na nim praktyczną część egzaminu na kartę rowerową, zawody rowerowe oraz turnieje BRD.

Dodatkowo obok mobilnego miasteczka drogowego można ustawić rowerowy tor przeszkód, który służy do nauki i doskonalenia techniki, umiejętności jazdy na rowerze.

Realizacja tego projektu okazała się możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach POIiŚ 2014-2020

Priorytet III Rozwój sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Działąnie : 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej Sieci TEN - T

Całkowita wartość projektu wynosi: 36 976, 71 zł z czego kwota dofinansowania to: 31 430, 20 zł. Dzięki czemu Mobilne Miasteczko przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach stało się rzeczywistością …

 

Warto pamiętać o tym, że droga to integralna część naszej codzienności. Wciąż pokonujemy różne trasy. Z domu do szkoły … Ze szkoły do domu … Tym bardziej ważne staje się dokładanie starań, by ta droga była bezpieczną … i zawsze doprowadziła nas do celu ...