Wiosenna Wyprawa Zuchów – Lelice 2023

„Dzielę Świat z roślinami i zwierzętami”- to ekologiczne hasło przyświecało tegorocznej Wiosennej Wyprawie Zuchów, która odbyła się 12 maja br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach. To właśnie w ten słoneczny, wiosenny piątek mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole gromady zuchowe działające w Hufcu ZHP Sierpc, czyli z terenu całego powiatu sierpeckiego. Celem wyprawy było wzbudzenie szacunku do wszystkich istot żywych, zwrócenie uwagi na współzależność wszystkich organizmów  na Ziemi, a także integracja różnych środowisk zuchowych poprzez wspólną zabawę.

Imprezę rozpoczął Komendant Hufca ZHP Sierpc dh hm. Sławomir Szałkucki, a oficjalnego otwarcia dokonali Sekretarz Gminy Gozdowo – Pani Honorata Nagórka i Dyrektor Szkoły w Lelicach Pan Krzysztof Jóźwiak.

Zgodnie z metodyką zuchową zuchy zdobywały sprawność przyrodniczki/ przyrodnika. W tym celu musiały wykonać zadania, w których miały wykazać się wiedzą i umiejętnościami przyrodniczo- ekologicznymi. I tak swoją przygodę rozpoczęły od wspólnej zabawy przy muzyce z naszą szkolną grupą taneczną. Zaprawieni do rywalizacji rozpoczęły artystycznie, malując na sterczu obrazy przedstawiające dżunglę. Swoją wiedzą o przyrodzie popisywały się w Quizie przyrodniczym. Pod okiem doświadczonych harcerek sadziły ozdobne kwiaty, którymi będą opiekowały się w swoich szkołach. Na koniec przyrodniczych zmagań zuchy przystąpiły do układania haseł ekologicznych, aby ostatecznie przekonać się, że życie w zgodzie z przyrodą jest obowiązkiem i przyjemnością każdego człowieka. Zwieńczeniem wspólnej zabawy był tor przeszkód, który gromady sprawnie pokonały rywalizując o zwycięstwo. Wszystkim tym zadaniom towarzyszył dobry humor wzmacniany przez zuchowo- harcerskie okrzyki i pląsy. Na koniec zmęczeni aktywnością i emocjami z apetytem poczęstowaliśmy się pyszną harcerską grochówką, przygotowaną przez nasze panie kucharki i słodkimi ciastami upieczonymi przez troskliwe mamy.

Czas szybko i miło upłynął, a zadowolone zuchy wróciły do swoich szkół ze wspomnieniami, sprawnościami i nowymi znajomościami.

Zuchowym zmaganiom przyglądał się Zastępca Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP, absolwent naszej szkoły, dh hm. Michał Bagiński, który na koniec wręczył wszystkim gromadom dyplomy i upominki w postaci gier przyrodniczych.

Dodatkowo wszystkie gromady dostały zadanie między zbiórkowe polegające na zbiórce karmy dla zwierząt i przekazaniu jej do pobliskich schronisk i przytulisk dla zwierząt.  Nasza 14 GZ „Radosne Stokrotki” spisała się świetnie i w tym zadaniu. Zebrana karma została odwieziona do przytuliska dla zwierząt przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.

Zgodnie z opinią uczestników, instruktorów i obecnych na imprezie rodziców, tego typu sposób spędzania czasu dzieci jest bardzo pożyteczny, bowiem pobudza aktywność, inicjatywę, rozwija wiedzę i umiejętności, kształtuje relacje rówieśnicze a także uczy współpracy w zespole. Do realizacji takich przedsięwzięć potrzeba przede wszystkim dobrego pomysłu i zaangażowania w realizacji osób dorosłych, którym zależy na wychowaniu wartościowych i odpowiedzialnych młodych pokoleń.

Odpowiedzialni za organizację instruktorzy ZHP serdecznie dziękują władzom powiatu, gminy i szkoły, oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji imprezy za zaangażowanie, życzliwość, gościnność,  pomoc i wsparcie.                

                                                                                                                           Czuwaj!   pwd. Anna Mańkowska