Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 i pożegnanie Uczniów klasy VIII

  ,, Piękne jest to, co w nas zostało’’- taki napis witał wszystkich przybyłych  na uroczystość zakończenia  roku szkolnego 2022/2023. Były to słowa, które wybrzmiały z ust ósmoklasistów, stały się przepowiednią dalszych kilkudziesięciu minut…

  Część oficjalna  uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.

  Następnie odbyło się przekazanie sztandaru szkoły uczniom klasy siódmej przez klasę ósmą. Uczniowie klasy siódmej złożyli  ślubowanie  na sztandar.

  Uroczystego otwarcia uroczystości dokonał Dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Jóźwiak, powitał wszystkich zebranych, w szczególności  zaś przybyłych gości – Wójta Gminy Gozdowo pana Dariusza Kalkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Dariusza Śmigielskiego, księdza Proboszcza Piotra Gątarka, Rodziców i wszystkich uczniów.

  W swoim wystąpieniu  Pan Dyrektor dokonał podsumowania pracy szkoły, przedstawił zrealizowane  inwestycje oraz podziękował rodzicom i zaprzyjaźnionym instytucjom podkreślając wagę współpracy szkoły z nimi.

  Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie  nagród Wójta Gminy Gozdowo.

   Nagrody otrzymali:

       Najlepszy uczeń szkoły- Maja Lorenc – klasa VIII

   Nagrody za wysokie wyniki w nauce:

         Amelia Gutowska – klasa VIII

          Adam Klemarczyk- klasa VIII

          Anna Lubińska – klasa VII

         Maja Lewandowska – klasa VI

Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe:

      Wiktoria Dębowska  – klasa V

       Wiktor Dzik - klasa IV

       Oliwier Korpuliński- klasa VII

      Kornel Lawendowski – klasa VII

      Franciszek Rajkowski – klasa IV

 Warto też nadmienić, iż rodzice nagrodzonych  uczniów otrzymali listy gratulacyjne z rąk pana Wójta Dariusza Kalkowskiego.

   Po wręczeniu nagród swoje podziękowania na ręce władz gminy złożyli przedstawiciele nagrodzonych uczniów. Do podziękowań dołączyli również rodzice uczniów klasy VIII, którzy przekazali ciepłe słowa do Pana Dyrektora, Wójta i całej Rady Pedagogicznej.

  W dalszej części uroczystości nastąpił moment wręczenia nagród specjalnych Dyrektora Szkoły za wysokie wyniki w nauce.

 Następnie Pan Dyrektor i wychowawcy wręczyli nagrody uczniom kl IV- VII, którzy osiągnęli średnią powyżej 4,75, a tym samym  otrzymali świadectwo  z czerwonym paskiem.

  Z kolei Pan Dyrektor wręczył podziękowania rodzicom klas IV- VIII, którzy szczególnie wspierali  swoją codzienną pracą działania szkoły.

  Następnie nadszedł moment aby pożegnać najstarszych uczniów – absolwentów.

  Pan Dyrektor skierował do uczniów kilka ciepłych słów będących podsumowaniem ich nauki w szkole. Nastąpiło uroczyste wręczenie  świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

           I oto nadszedł czas pożegnań- uczynili to absolwenci Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.

     Narratorzy koordynujący tę część przytoczyli wiele wzruszających wypowiedzeń, m.in.

,,Dziś nasze serca przepełnia nie tylko radość z otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, ale także smutek z powodu rozstania z tym, co stanowiło istotę naszego życia w ciągu ostatnich lat…

  Wszyscy zgromadzeni na uroczystości  usłyszeli słowa podziękowania wyrażone po raz pierwszy w nietuzinkowy sposób, bo poprzez aforyzmy i sentencje. Teksty złotych myśli przeplecione piosenkami i wierszami nadały części dostojnego charakteru, któremu towarzyszył podniosły nastrój.

  Uroczystość zakończyła  się wspólnie zaśpiewaną przez absolwentów  piosenką  ,,Tak niedawno żeśmy się spotkali , a już pożegnania nadszedł czas…’;

    Idźcie przez całe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki czujecie w sercach dziś, kiedy odbieracie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Podsycajcie Waszą młodzieńczą świeżość i ciekawość świata, którą tak łatwo zatracić w codziennym życiu. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma ważną rolę do spełnienia. Nie cofajcie się wstecz, ale i nie zapominajcie o tych, którzy Was ukształtowali.

                                                          Życzymy sukcesów i wytrwałości w dalszych etapach kształcenia