Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Tegoroczny rok szkolny rozpoczął się bardzo wyjątkowo. Po odbytej mszy świętej w pobliskiej kaplicy na placu boiska szkolnego licznie zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Na plac wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn „Mazurka Dąbrowskiego”. Głos zabrał dyrektor szkoły, który serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych, szczególną uwagę zwracając na najmłodszych uczniów szkoły, którzy dopiero przekroczyli jej progi. Starszym uczniom dyrektor życzył wysokich osiągnięć w nauce oraz sukcesów w sporcie. Nie obyło się bez życzeń dydaktycznych i wychowawczych dla nauczycieli. Dyrektor zaprezentował ciekawe propozycje na zajęcia pozalekcyjne, realizowane w tym roku szkolnym oraz przedstawił wykonane działania na terenie szkoły podczas wakacji. Ważnym elementem uroczystości było podziękowanie władzom gminy za wspieranie szkoły środki materialne, które poprawiły poziom edukacji i wychowania naszych uczniów.
Głos zabrał również Wójt Gminy Gozdowo pan Dariusz Kalkowski życząc dyrektorowi, kadrze pedagogicznej i uczniom owocnego roku szkolnego pełnego sukcesów.