Ku tradycji …

i w tym roku podjęliśmy się misji narodowego czytania … Szkolny świetlik wypełniły słowa jednego z najbardziej wyjątkowych utworów literatury polskiej … - „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej „Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło                i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca (...)”. I rzeczywiście tego poranka słowa powieści dopełniały wpadające promienie słońca, tym samym rozpromieniając miejsce literackiego spotkania społeczności szkolnej … Jednocześnie podkreślając istotny fakt …

Ideą narodowego czytania jest dostrzeżenie wagi daru tego, co narodowe … Wspólne spotkanie                 i pochylanie się nad tym, co przeszłe i tak dalekie a jednak będące częścią nas…

Spoglądając na zgromadzonych, na szkolnym świetliku śmiało można napisać: cenimy, kultywujemy, obieramy za drogowskaz to, co buduje poczucie wspólnoty …

Szkolne Koło Teatralne „Bez Nazwy” stanęło na wysokości scenicznego zadania … Choć przez te kilka minut można było poczuć niepowtarzalną aurę i klimat minionych … nadniemeńskich dni …  i wydarzeń, wypełniających splotem zdarzeń fabułę Elizy Orzeszkowej … Kierując tym samym ukłon w stronę pióra … powieściopisarki … Ukłon pełen uznania i szacunku …