Uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów   Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Lelicach

Szkolny kalendarz składa się z różnych dni – tych zwyczajnych i tych niezwykłych, na długo zapadających w pamięć. Takim wyjątkowym dniem dla pierwszoklasistów jest  z pewnością dzień symbolicznego przyjęcia ich do społeczności uczniowskiej.  Do tego doniosłego wydarzenia najmłodsi uczniowie przygotowywali się niemalże od początku roku szkolnego. Uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów odbyła się w naszej szkole 25 października 2023 roku. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski, Dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Jóźwiak, Ksiądz Proboszcz Piotr Gątarek, rodzice uczniów klasy pierwszej oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Po krótkim wystąpieniu uczniów klasy czwartej – Aleksandry Gutowskiej i Wojciecha Uszczyńskiego, którzy słowami wiersza rozpoczęli uroczystość, do sali wkroczyli bardzo przejęci, odświętnie ubrani bohaterowie dnia – pierwszoklasiści. Wprowadzony został  sztandar szkoły i rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”.                                                                                                        
Dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Jóźwiak powitał wszystkich uczestników uroczystości i skierował do pierwszaków ciepłe słowa, życząc im między innymi, żeby nauka w naszej szkole była dla nich piękną przygodą.  Nie zabrakło podziękowań dla rodziców za zaangażowanie i wspieranie pracy szkoły. Po wystąpieniu Pana Dyrektora przyszedł czas na program artystyczny. Pierwszoklasiści z zapałem, radością i dziecięcym wdziękiem przedstawili to, czego dotychczas nauczyli się w szkole.  Prezentując wiersze i piosenki popisali się umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi. Swoim występem udowodnili, że są gotowi do podejmowania szkolnych wyzwań i w pełni zasługują na miano uczniów. nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości. W podniosłej atmosferze, z należytą powagą, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. „…Przyrzekamy… że będziemy solidnymi, pilnymi uczniami” – wybrzmiały ostatnie słowa przysięgi.  Zgodnie ze szkolną tradycją, Pan Dyrektor dokonał uroczystego aktu pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Lelicach, dotykając ich ramion specjalnym ołówkiem. Uczniowie otrzymali z rąk wychowawczyni pamiątkowe dyplomy, a z rąk przedstawicieli rodziców – okolicznościowe upominki.                                                                                                                                                                                       
Następnie w stronę pierwszaków popłynęły miłe słowa Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego, który pogratulował im pięknego występu oraz życzył wielu sukcesów w nauce.                                                                            
Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią. Po niej pierwszoklasiści udali się do swojej klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.                                               
Ten wyjątkowy dzień ten na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy zaangażowali się  w przygotowanie uroczystości. 
 Naszym kochanym Pierwszakom serdecznie gratulujemy i życzymy osiągania samych sukcesów w nauce i czerpania radości ze zdobywania wiedzy!
Opracowanie:    Renata Skibińska