Lekcja programowania z wykorzystaniem robota  „Foton” w klasach I-III  

Niezwykłe lekcje w Szkole Podstawowej w Lelicach.