Dnia 11 listopada odchodzimy już 102 Rocznicę Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. Zgodnie  z naszą tradycja narodową i szkolną

 Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W dniu 4 września 2020 roku uczniowie klasy VI  wraz opiekunem i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lelicach   Krzysztofem Jóźwiak