Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych,

słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Komunikat  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w sprawie zmian w organizacji pracy szkoły