„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
 Najmłodsi uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w realizacji programu edukacji antytytoniowej dla klas I-III szkół podstawowych„ Nie pal przy mnie, proszę”.  

 Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży,
a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych
w szerokim partnerstwie lokalnym.                                                                                  

Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.