„Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Bonisław”
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od 1 września 2022r. w naszej szkole  realizowany  jest program Laboratoria Przyszłości