Unijny program przygotowania szkół, nauczycieli  i
uczniów do nauki zdalnej. 
Program polega na dostarczeniu
do szkoły  nowe urządzenia 
i oprogramowanie,
w tym stanowiska komputerowe,
urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne,
laptopy, projektory oraz moduły i programy edukacyjne. 
Odbędą się również 
szkolenia oraz zdalne instruktaże,
dzięki  którym nauczycielom uczniom będzie  łatwiej
wykorzystywać sprzęt, a także przygotować się do
ewentualnego kolejnego okresu nauki zdalnej.
Uczniowie szkoły na czas trwania projektu otrzymują
darmowe konto Office 365 A3