CHCEMY ŻYĆ ZDROWO

Program skierowany jest do uczniów klas 5-8, rodziców i nauczycieli.

Celem programu jest uświadomienie młodzieży jak szkodliwie używki wpływają na organizm człowieka.

Propagowanie zdrowego stylu życia, a także stwarzanie młodym ludziom możliwości uczestniczenia
w alternatywnych formach aktywności może pozytywnie wpłynąć na kontakty z rówieśnikami.
Program kształtuje umiejętności interpersonalne: współpracę, empatię i rozwiązywanie konfliktów.
Pomaga w kształtowaniu osobowości dziecka, budowaniu wysokiej samooceny każdego ucznia.
Program ten przedstawia uczniom, nauczycielom a także rodzicom wiedzę, która pozwala dostrzegać związki
pomiędzy używaniem substancji psychoaktywnych a innymi problemami, z którymi muszą radzić sobie młodzi ludzie.