Od 1 września 2022r. w naszej szkole  realizowany  jest program Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest
stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy,
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
W ramach Laboratoriów Przyszłości organ prowadzący szkołę otrzymał od państwa wsparcie
finansowe w wysokości 300 zł na ucznia czyli 112 200zł. W ramach wyposażenia podstawowego
zakupiliśmy: drukarkę 3D z akcesoriami, laptopa, mikrokontrolery z akcesoriami,
sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku (m.in. kamera, aparaty),
stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Poza tym zakupiliśmy Gogle wirtualnej rzeczywistości VR wraz z akcesoriami,
klocki konstrukcyjne. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany do  realizacji  zajęć rozwijających: informatycznych, prac technicznych.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach, jest beneficjentem programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Pozyskane środki finansowe, zostały przeznaczone  na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości. Szkoła wzbogaciła się o sprzęt taki jak: drukarka 3D wraz z filamentami, stacja lutownicza, aparat fotograficzny, kamera filmowa, gimbal, zestaw lamp fotograficznych, profesjonalny statyw, mikrofon kierunkowy, mikroport bezprzewodowy, mikrokontroler - zestaw do nauki programowania oraz zestaw 12 sztuk okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

W dniu 26 października 2022 r., w obecności przedstawicieli gminy, zaproszonych gości, odbyło się uroczyste otwarcie pracowni. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał wójt gminy Dariusz Kalkowski, Zastępca Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie Paweł Felczak, Dyrektor szkoły Krzysztof Jóźwiak oraz przedstawiciel uczniów Anna Lubińska. 

Spotkanie było okazją do krótkiej demonstracji działania pozyskanego sprzętu. Opiekun pracowni, nauczyciel informatyki Sławomir Szałkucki, przedstawił założenia programu oraz przybliżył najbliższe zamierzenia. W ramach zajęć z uczniami uruchomiono już drukarkę 3D, na której wydrukowaliśmy m. in. herb gminy Gozdowo. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się podróże w  wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Wykorzystanie okularów VR pozwala zajrzeć do wnętrza różnych mechanizmów, obejrzeć planety układu słonecznego, odwiedzić księżyc a także zanurzyć się w głębinach oceanu, gdzie  możemy przeżyć spotkanie z rekinem.

Nowoczesny sprzęt, będzie niewątpliwie okazją do rozwijania wśród uczniów umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

W najbliższych planach laboratorium, jest zrealizowanie za pomocą sprzętu filmowego, filmu przedstawiającego odegrane przez uczniów scenki teatralne inspirowane „Dziadami” Adama Mickiewicza.  Projekt będzie realizowany pod czujnym okiem nauczyciela języka polskiego Pani Katarzyny Chlebowskiej oraz wsparciu technicznym nauczyciela informatyki. Cały proces tworzenia i obróbki materiału filmowego dokonają uczniowie.

Laboratoria Przyszłości to niewątpliwie kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności wśród uczniów. Kreatywne myślenie, poznawanie świata, nauka języków obcych oraz obsługa narzędzi to umiejętności decydujące o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny powoduje, że umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej