„Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Bonisław”
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 74.884,87 zł . www.wfosigw.pl