Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie edukacyjnym w ramach europejskiej akcji eTwinning.

Akcja ta oferuje nauczycielom krajów partnerskich skontaktowanie się w celu przeprowadzenia projektów edukacyjnych przy użyciu narzędzicyfrowych. Uczniowie będą uczestniczyć w pisaniu bloga (w języku angielskim) o życiu codziennym w Polsce dla uczniów z Francji, Turcji, Finlandii i Hiszpanii. Celem projektu jest odkrywanie kultur oraz dzielenie się swoją kulturą i doświadczeniami na zamkniętej platformie „TwinSpace”. Uczniowie będą proszenie o robienie różnych zdjęć, filmów video, wykonywanie prac artystycznych (np. plakat, grafika) lub komunikowanie się przez e-mail lub czat na żywo. Udział w projekcie daje uczniom możliwość poszerzania swojej wiedzy językowej, używania języka poza klasą ale przede wszystkim poznania innych kultur i nawiązanie nowych kontaktów.
Opracowanie p. Wioleta Sych