Od roku szkolnego 2019/202O Szkołą Podstawowa w Lelicach uczestniczy w projekcie " Szkoła ćwiczeń"  


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; nazwa działania: 2.10. Wysoka jakość systemu edukacji. Od roku szkolnego 2019/2020 Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach uczestniczy w programie Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie najnowsze trendy i strategie pedagogiczne podlegają praktycznej weryfikacji, nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy i dzielą się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami w celu wzmocnienia kompetencji nauczycieli z innych szkół. Natomiast studenci – przyszli nauczyciele pod kierunkiem swojego opiekuna, mierzą się z praktyką pedagogiczną zarówno w zakresie dydaktyki, jak i wychowania.

Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty. W realizowanym przez nauczycieli i uczniów projekcie zaplanowane zostały działania mające na celu ich wsparcie w obszarach przedmiotowych:  matematyka, języki obce, przedmioty przyrodnicze, informatyka. Nauczyciele ze szkoły wiodącej i szkół współpracujących, będą brali udział w warsztatach i szkoleniach metodycznych, sieciach wsparcia ,konsultacjach, konferencjach, szkoleniach e-learningowych, lekcjach pokazowych.

Szkołami współpracującymi są:

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie,

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach,

Szkoła Podstawowa im. Władysława S. Reymonta w Szczutowie,

Szkoły Katolickie Płock,

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sierpcu,

Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.