Natura … – wspólne dobro – wspólna ODPOWIEDZIALNOŚĆ … ?      Wspólnie sprzątamy lasy

 Pomagamy Polakom na Litwie i Łotwie. Akcja „Paczka na Kresy” w naszej szkole.

Dzień Nowoczesnych Technologii w Edukacji

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych .   
Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Gozdowo