„ Żyjmy w Lelicach zdrowo na sportowa” – program realizowany w Szkole Podstawowej  im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie edukacyjnym w ramach europejskiej akcji eTwinning.