„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
 Najmłodsi uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w realizacji programu edukacji antytytoniowej dla klas I-III szkół podstawowych„ Nie pal przy mnie, proszę”.  

Od roku szkolnego 2019/202O Szkołą Podstawowa w Lelicach uczestniczy w projekcie " Szkoła ćwiczeń"